REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § (Laatimispäivämäärä: 04.02.2013)

1. Rekisterinpitäjä: Keskustelupalsta Finfanfun.fi - yllapito@finfanfun.fi (Finin adminit)

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa: yllapito@finfanfun.fi (Finin adminit)

3. Rekisterin nimi: Finfanfun.fi-keskustelupalstan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteriin tallennettavia tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen ja informointiin.

5. Rekisterin tietosisältö: Pakolliset tiedot: sähköposti, käyttäjätunnus Vapaaehtoiset tiedot: Sukupuoli, Syntymäaika, Asuinpaikka, ICQ, AIM, MSN, YIM, WWW-sivuston osoite, avatar-kuva (valokuva tai muu kuva) Finfanfun.fi kerää myös ip-osoitteita, jotka tallentuvat sekä rekisteröityessä että viestien lähettämisen yhteydessä. Lisäksi järjestelmä kerää automaattisesti kyseiset tiedot huomautusten/varoitusten yhteydessä, sekä Finfanfun.fin ylläpito kirjaa rangaistusten yhteydessä käyttäjien tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Tietolähteenä käytetään käyttäjän rekisteröitymishetkellä ilmoittamia tietoja ja hänen myöhemmin näihin tietoihin tekemiään muutoksia. Lisäksi keskustelupalstan ylläpitäjät voivat käyttäjän pyynnöstä ja suostumuksella muokata näitä tietoja, jos käyttäjä on itse estynyt tekemästä niin esimerkiksi teknisistä syistä. Kaikki tiedot perustuvat ainoastaan käyttäjän itse luovuttamiin tietoihin, joiden todenperäisyyttä Finfanfun.fin ylläpito ei voi tarkastaa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Kaikki yksittäistä käyttäjää koskevat tiedot näkyvät käyttäjälle itselleen ja keskustelupalstan ylläpitäjille. Muille käyttäjille näkyviä tietoja ovat käyttäjätunnus ja kaikki kohdassa 5 mainitut vapaaehtoiset tiedot. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, joilla on virkatehtävissään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterisuojauksen periaatteet: Kukin käyttäjä voi muokata omia tietojaan käyttäjätunnuksensa ja salasanansa avulla. Koko rekisteriin on pääsy vain erikseen sovituilla rekisterinpitäjän edustajilla, jotka tarvitsevat tietoja keskustelupalstan toiminnan ylläpitämiseksi. Rekisteriin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen. Rekisteriä käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin sisältävä tietokanta on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteristä ei ole olemassa paperille tulostettuja kopioita.