Registration Agreement

You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.

Privacy Policy

REKISTERISELOSTE

Laatimispäivämäärä: 04.02.2013
Päivitetty: 24.05.2018

1. Rekisterinpitäjä: Finfanfun.fi adminit

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa: yllapito@finfanfun.fi (Finin adminit)

3. Rekisterin nimi: Finfanfun.fi-keskustelupalstan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja säilytysaika: Perusteena toimii rekisteröidyn antama suostumus. Kaikki rekisterin tiedot automaattisesti kerättävää IP-osoitetta lukuun ottamatta ovat rekisteröidyn itse antamia. Tietoja säilytetään koko sen ajan, kun rekisteröity on rekisteröityneenä foorumille. Käyttäjätunnus säilytetään päättymättömästi.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteriin tallennettavia tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen ja informointiin sekä foorumin ylläpitotoimien toteuttamiseen. Mikäli tietoja käsitellään johonkin muuhun kuin ennalta määriteltyyn tarkoitukseen, rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle ennen kyseisiä toimenpiteitä tästä tarkoituksesta ja sen yksityiskohdista.

6. Rekisterin tietosisältö: Pakolliset tiedot: sähköposti, käyttäjätunnus. Vapaaehtoiset tiedot: Sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, ICQ, AIM, MSN, YIM, WWW-sivuston osoite, avatar-kuva (valokuva tai muu kuva). Finfanfun.fi kerää myös IP-osoitteita, jotka tallentuvat sekä rekisteröityessä että viestien lähettämisen yhteydessä. Lisäksi järjestelmä kerää automaattisesti kyseiset tiedot huomautusten/varoitusten yhteydessä.

7. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa sekä pyytää tietojensa muokkaamista, korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai kieltää tietojensa käsittely tai peruuttaa suostumuksensa koska tahansa, mutta tällöin hän ei voi olla rekisteröityneenä käyttäjänä foorumilla. Rekisteröidyllä on valitusoikeus valvontaviranomaiselle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Tietolähteenä käytetään rekisteröidyn rekisteröitymishetkellä ilmoittamia tietoja ja hänen myöhemmin näihin tietoihin tekemiään muutoksia. Lisäksi rekisterinpitäjä voi rekisteröidyn pyynnöstä ja suostumuksella muokata näitä tietoja, jos rekisteröity on itse estynyt tekemästä niin esimerkiksi teknisistä syistä. Kaikki tiedot perustuvat ainoastaan rekisteröidyn itse luovuttamiin tietoihin, joiden todenperäisyyttä Finfanfun.fin ylläpito ei voi tarkastaa.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Kaikki yksittäistä rekisteröityä koskevat tiedot näkyvät hänelle itselleen ja keskustelupalstan ylläpitäjille. Muille käyttäjille näkyviä tietoja ovat käyttäjätunnus ja kaikki kohdassa 5 mainitut vapaaehtoiset tiedot. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, joilla on virkatehtävissään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

10. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle sekä profilointi: Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei käytetä automaattiseen profilointiin.

11. Rekisterisuojauksen periaatteet: Kukin käyttäjä voi muokata omia tietojaan käyttäjätunnuksensa ja salasanansa avulla. Koko rekisteriin on pääsy vain erikseen sovituilla rekisterinpitäjän edustajilla, jotka tarvitsevat tietoja keskustelupalstan toiminnan ylläpitämiseksi. Rekisteriin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen. Rekisterin sisältävä tietokanta on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteristä ei ole olemassa paperille tulostettuja kopioita.